Programma

Wanneer: donderdag 13 oktober 2022
Waar: Antropia, Driebergen

Hoe groen (of bruin) zijn de bedrijventerreinen in Nederland? Martin Hendriksma (redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur) presenteert de laatste stand van zaken op basis van onderzoek door Binnenlands Bestuur i.s.m. Natuur & Milieu.

Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën, schets het bredere beeld van de voortgang van de RES-sen en welke belangrijke rol daarin is weggelegd voor de particuliere sector.

Natuur & Milieu deed onderzoek naar wat bedrijven van hun gemeente verlangen bij het verduurzamen van bedrijventerreinen. Wat zien bedrijven als grootste obstakels? Hoe kunnen gemeenten optimaal op de wensen van bedrijven inspelen? Peter de Jong, programmaleider duurzame energieproductie bij Natuur & Milieu, deelt de belangrijkste uitkomsten.

Theo Föllings, voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland,  (SKBN) en Laurens Nordkamp, onderzoeker bij TNO, schetsen de botsingen en beauty’s van de dagelijkse praktijk.

Hieronder vindt u binnenkort een korte inhoudelijke beschrijving van de workshops in deze ronde.

Laat RES beter aansluiten op arbeidsmarktregio – ronde 1

De haalbaarheid van de plannen in regionale energiestrategieën is sterk afhankelijk van de arbeidsmarkt in de betrokken regio’s, waar de tekorten voorlopig alleen maar toenemen. Om de energietransitie te laten slagen, is samenwerking tussen die twee soorten regio’s essentieel. Wij zien daarbij een spilfunctie voor gemeenten die immers in beide regio’s participeren. Gemeentebesturen en RES-regio’s moeten samen regie pakken over de arbeidsmarkt en die aan laten sluiten op de gewenste energietransitie. Met een inspirerend voorbeeld laten we zien hoe dat in de praktijk werkt. Deelsessie door Peter Donders, managing consultant bij BMC, en David Post, senior beleidsadviseur bij BMC.

Lokaal gas ipv Gazprom: fictie of mogelijkheid? – ronde 1 en 2

De contracten met Gazprom moeten worden ontbonden. Dan rijst direct de vraag of er een alternatief is dat ook nog eens optimaal past in de RES-doelstellingen. Stel dat u als gemeente uw gas zou kunnen inkopen bij lokale gasproducenten in uw eigen of een nabijgelegen gemeente? Daarmee worden de inkoopkosten opbrengsten voor uw regio. Dit vliegwiel is al realiteit voor lokale stroomproductie. Ruim 15 gemeenten (o.a. Gemeente Doetinchem, Gemeente Wageningen en Gemeente Ede) en meerdere bedrijventerreinen (zoals de Port of Amsterdam) maken al gebruik van dit concept. Door de focus op duurzaamheid én onafhankelijkheid van buitenlands (Gazprom) gas, is er vraag ontstaan naar de inkoop van lokaal gas op dezelfde bewezen werkwijze als stroom. In deze deelsessie vertellen Isolde den Haring, directeur van OVEF, Rob van der Horst, CEO van Entrnce en Emmanuel van Ruitenbeek, strategy consultant van Entrnce  alles over dit concept en gaan met u in gesprek over de toekomst van lokaal gas en de waarde van dit concept voor uw gemeente.

Duurzaam gebruik realiseren op bedrijventerreinen – ronde 1 en 2

Hoe zorgt u er als gemeente voor dat slim omgegaan wordt met de beschikbare ruimte op de bedrijventerreinen? Waar is duurzaamheidswinst te behalen en liggen kansen voor nieuwe bedrijvigheid? Aan de hand van een bedrijventerrein in Gouda laat het Kadaster zien welke data helpen om meer grip te krijgen op het bedrijventerrein en op welke manier u kunt verbinden met de spelers op het bedrijventerrein. Hierbij wordt ingezoomd op de eigenaren. Zij zijn een onmisbare partij bij duurzaam ruimtegebruik, zij beslissen immers wat ze met hun grond en panden doen. U krijgt in deze interactieve deelsessie handvatten voor een goede samenwerking met eigenaren én u krijgt inzicht in de mogelijkheden om te bewegen naar een duurzaam bedrijventerrein. De deelsessie wordt verzorgd door Sandra Suijkerbuijk, projectmanager gebiedsontwikkeling bij het Kadaster

Ondersteuning bij verduurzaming bedrijventerreinen – ronde 1 en 2

In deze deelsessie bieden vier experts van RVO praktische informatie over de verduurzaming van bedrijventerreinen. Denk aan subsidies, mogelijkheden voor financiering en de wettelijke verplichtingen waarmee u rekening moet houden. Deze deelsessie wordt verzorgd door Suzanne Brands, Martine Tragter, Frank Bouma en Joris van den Heuvel van RVO. Zij gaan in op de uitrol van een laadinfrastructuur en hoe een gemeente hier stappen in kan zetten. Na een korte presentatie bespreken de experts een of meerdere praktijkcases van deelnemers.  

Jelle de Jong, algemeen directeur van IVN, vertelt wat groenere bedrijventerreinen gemeenten en bedrijfsleven zoal kunnen opleveren en geeft praktische voorbeelden van gemeenten die ze al hebben gerealiseerd.

Veenendaal is een pionierende gemeente bij het verduurzamen van haar vele bedrijventerreinen. Nadat eerder een aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken werd  afgewezen, zoekt de gemeente op creatieve wijze haar eigen route. Wat is de opbrengst? Frederik Oudman, projectmanager Veenendaal energieneutraal, vertelt.

Hieronder vindt u binnenkort een korte inhoudelijke beschrijving van de workshops in deze ronde.

Lokaal gas ipv Gazprom: fictie of mogelijkheid? – ronde 1 en 2

De contracten met Gazprom moeten worden ontbonden. Dan rijst direct de vraag of er een alternatief is dat ook nog eens optimaal past in de RES-doelstellingen. Stel dat u als gemeente uw gas zou kunnen inkopen bij lokale gasproducenten in uw eigen of een nabijgelegen gemeente? Daarmee worden de inkoopkosten opbrengsten voor uw regio. Dit vliegwiel is al realiteit voor lokale stroomproductie. Ruim 15 gemeenten (o.a. Gemeente Doetinchem, Gemeente Wageningen en Gemeente Ede) en meerdere bedrijventerreinen (zoals de Port of Amsterdam) maken al gebruik van dit concept. Door de focus op duurzaamheid én onafhankelijkheid van buitenlands (Gazprom) gas, is er vraag ontstaan naar de inkoop van lokaal gas op dezelfde bewezen werkwijze als stroom. In deze deelsessie vertellen Isolde den Haring, directeur van OVEF, Rob van der Horst, CEO van Entrnce en Emmanuel van Ruitenbeek, strategy consultant van Entrnce  alles over dit concept en gaan met u in gesprek over de toekomst van lokaal gas en de waarde van dit concept voor uw gemeente.

Duurzaam gebruik realiseren op bedrijventerreinen – ronde 1 en 2

Hoe zorgt u er als gemeente voor dat slim omgegaan wordt met de beschikbare ruimte op de bedrijventerreinen? Waar is duurzaamheidswinst te behalen en liggen kansen voor nieuwe bedrijvigheid? Aan de hand van een bedrijventerrein in Gouda laat het Kadaster zien welke data helpen om meer grip te krijgen op het bedrijventerrein en op welke manier u kunt verbinden met de spelers op het bedrijventerrein. Hierbij wordt ingezoomd op de eigenaren. Zij zijn een onmisbare partij bij duurzaam ruimtegebruik, zij beslissen immers wat ze met hun grond en panden doen. U krijgt in deze interactieve deelsessie handvatten voor een goede samenwerking met eigenaren én u krijgt inzicht in de mogelijkheden om te bewegen naar een duurzaam bedrijventerrein. De deelsessie wordt verzorgd door Sandra Suijkerbuijk, projectmanager gebiedsontwikkeling bij het Kadaster

Ondersteuning bij verduurzaming bedrijventerreinen – ronde 1 en 2

In deze deelsessie bieden vier experts van RVO praktische informatie over de verduurzaming van bedrijventerreinen. Denk aan subsidies, mogelijkheden voor financiering en de wettelijke verplichtingen waarmee u rekening moet houden. Deze deelsessie wordt verzorgd door Suzanne Brands, Martine Tragter, Frank Bouma en Joris van den Heuvel van RVO. Zij gaan in op de uitrol van een laadinfrastructuur en hoe een gemeente hier stappen in kan zetten. Na een korte presentatie bespreken de experts een of meerdere praktijkcases van deelnemers.  

Energie besparen voor iedereen: hoe dan? – ronde 2

Hoe organiseert u als gemeente een goede energiebesparingsaanpak of versnelt u de bestaande aanpak? En hoe helpt u daarbij al die huishoudens die dit jaar hun energierekening niet meer kunnen betalen? In deze workshop geven we handvatten voor het bestuurlijke en ambtelijke strategische gesprek rond deze onderwerpen. We presenteren ook enkele inspirerende voorbeelden van instrumenten en activiteiten, maar laten ook veel ruimte voor uw eigen vragen en ervaringen. Samen gaan we aan de slag om te ontdekken wat past bij uw gemeente en uw inwoners. Zo gaat u naar huis met een flinke dosis inspiratie voor energiebesparing in uw gemeente. Deelsessie door Lenny Putman, senior adviseur energietransitie bij BMC en Rosalie Bedijn, adviseur duurzaamheid bij BMC.

Samen sneller. Onder leiding van de provincie Brabant worden in het project ‘Grote Oogst’ dertien Brabantse bedrijventerreinen verduurzaamd. Samen zijn deze terreinen goed voor 65 procent van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Wat is de meerwaarde van een dergelijke, provinciale aanpak? Gedeputeerde Erik Ronnes legt het u uit.

Wat heeft de dag voor nieuwe praktische inzichten opgeleverd.
Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen blikt terug met Cees-Jan Pen, lector ondernemende regio Fontys Hogescholen.


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: